คปอ. มีความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร

คปอ. มีความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในการทำงานอย่างไร

คปอ. คืออะไร คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Committee) เป็นกลุ่มคน ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยร่วมกับบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน กับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในสถานประกอบกิจการ     เมื่อไหร่ต้องมี คปอ. เมื่อเรารู้แล้วว่า คปอ. คืออะไร เรามาดูกันว่า แล้วเมื่อไหร่ละที่ต้องจัดให้มี คปอ. กฎหมายกำหนดไว้ว่า เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มี คปอ. ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่มีลูกจ้างครบ 50… Read more